Điều khoản sử dụng washima.vn bao gồm những quy định và điều khoản chi phối hoạt động của bạn tại website https://washima.vn/ (và các domain phụ khác cùng trỏ về website này).

Bạn cần đọc và đồng ý với tất các các quy định trong Điều khoản sử dụng này trước khi sử dụng washima.vn. Nếu không đồng ý với bất cứ quy định nào thì bạn nên thoát ra thay vì sử dụng.

washima.vn có thể sửa đổi nội dung Điều khoản sử dụng này vào bất cứ thời gian nào mà không cần thông báo trước.

 

Bản quyền sở hữu trí tuệ

Tất cả nội dung trong website này, bao gồm logo, văn bảnh, hình ảnh, đoạn video hay ghi âm, phần mềm, thiết kế mỹ thuật, là tài sản của washima.vn, được bảo vệ bởi luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và luật quốc tế liên quan.

Bạn có thể sử dụng nội dung website này vào việc mua sắm và tìm hiểu thông tin, nhưng không được sử dụng vào bất kỳ mục đích nào khác khi chưa được sự đồng ý bằng văn bản của washima.vn.

Mô tả sản phẩm

Chúng tôi luôn cố gắng để mô tả sản phẩm, gồm cả hình ảnh màu sắc một cách chính xác nhất.

Chúng tôi cung cấp dịch vụ và hàng hóa trên website này theo nguyên tắc sản phẩm y nguyên như bản thân của nó sẵn có.

Tuy nhiên, chúng tôi không đảm bảo rằng nội dung website này không có sơ suất nào, hoặc chính xác như bạn đang mong đợi.

Miễn trừ trách nhiệm

Chúng tôi không đảm bảo nếu hàng hóa mua qua trang web này sẽ đáp ứng một mục đích cụ thể nào khác ngoài mục đích hỗ trợ chăm sóc sức khỏe, thư giãn tinh thần.

Thông tin về ghế massage toàn thân được đưa ra nhằm mục đích hướng dẫn sử dụng đúng cách và không thể dùng thay thế tư vấn hay khám chữa bệnh của các bác sỹ, hay chuyên gia chuyên ngành trong các trường hợp bệnh lý, tâm thần.

Thông tin tài khoản

Nếu bạn sử dụng trang web này, và được cung cấp 1 tài khoản (user – password) bạn có trách nhiệm bảo mật cho tài khoản của bạn, không giao cho ai khác. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu để lộ thông tin tài khoản cho người khác và người đó sử dụng vào mục đích không lành mạnh.

Tranh chấp và Luật điều chỉnh

Chúng tôi giữ quyền từ chối bán hàng, hủy tài khoản, hoặc hủy đơn hàng khi có vi phạm một trong các điều trên

Tranh chấp, nếu có, phát sinh từ việc giao dịch qua trang web này sẽ được đưa ra giải quyết tại một tòa án thích hợp của thành phố Hà Nội. Phán quyết của tòa án là cuối cùng và ràng buộc các bên.  Bên thua sẽ chịu án phí.

Luật điều chỉnh là hệ thống pháp luật hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam.

Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc liên quan !